Framtid Ugglarp ek. förening © 2009

Senaste nytt

 

 

• Bloggen »

Läs om vad som händer vid havet och på landet i och kring Ugglarp.

 

• Protokoll »

Protokoll från föreningens möten och sammankomster.

 

• Ugglarp »

Ugglarp.se - tips, länkar, aktiviteter och händelser i Ugglarp.

 

 

 

 

Framtid Ugglarp vill utveckla orten och göra det tillsammans med dess boende.

 

För att komma rätt i våra strävanden gjordes därför en intervjuundersökning där vi frågade ett antal boende om vilken utveckling de vill se i Ugglarp. Resultatet blev en förstudie med en handlingsplan omfattande 9 huvudområden för utveckling och förändring av Ugglarp.

Undersökningen kunde göras tack vare medel från Leader Halland Kustbygd.

 

Vi har sedan gått vidare och sökt ytterligare medel för att kunna genomföra de förändringsönskemål som kom fram i förstudien i form av ett Projekt Framtid Ugglarp. För att göra arbetet hanterligt har projektet delats in i etapper och vi har nu sökt medel för etapp 1. Ansökan skickades in till Leader Halland Kustbygd under sommaren och nu i oktober har vi fått vår ansökan beviljad.

 

 I Projekt Framtid Ugglarp Etapp 1 kommer vi att arbeta med dessa områden:

 

  • En Vision för Ugglarp
  • Stranden
  • Kustvägen och byvägarna
  • Företagarnätverk

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du bli medlem i Framtid Ugglarp? Här hittar du information om hur du blir medlem.

 

 

 

Klicka här så finner du formulär samt information för medlemsansökan.